Afrikaans Onafhanklike Privaat Laerskool

Christelike privaatskool in Lyttelton Manor Centurion - Ons handhaaf Christelike norme en waardes - Bevorder eenheid, samewerking tussen skool, leerder en ouer - Streef daarna om selfversekerde, positiewe en goed afgeronde leerders in alle leerareas; Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid na die volgende fase en graad te bevorder.

Tel: 012 664 2554 Sel: 082 335 3806

Klasse vanaf Graad R tot en met Graad 6

Gestruktureerde veilige leeromgewing
Kleiner klasgroepe
Uitgebreide kurrikulum KABV (CAPS)
Sport aktiwiteite
Buite kurrikulêre aktiwiteite
Hulpverlening met huiswerk
Gekwalifiseerde en ervare personeel
Werksboeke vir elke leerder
Bykomende Wiskunde onderrrig
Kultuur aktiwiteite
Naskoolfassiliteite met ligte middagete
Naskool vervoer op aanvraag